Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „JUR-GAST”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiśle ul.Wyzwolenia 34a


Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności
finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami
finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 267.412,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 267.412,44 PLN